filter

Filters

Sector

Technologie

Meer tonen

Minder tonen

Domein

Meer tonen

Minder tonen

Sneller samenwerken dankzij nieuwe Police Maps bij de Federale Politie

Geodata zoals ongevallen, delicten of andere gebeurtenissen visualiseren en analyseren, geeft de Federale Politie een beter zicht op waardevolle informatie.

Lees meer

Geodata voor de Vastgoedbarometer van Fednot

Hoe zet je geodata in voor een betere waardering van vastgoed?

Lees meer

Remote Sensing voor beter groenbeleid van jouw Smart City

Duurzaamheid in jouw stad of gemeente is zeer belangrijk. Dankzij een remote sensing tool kan Geo Solutions beleidsmakers visueel inzicht bieden over de groenindex en de groen evolutie in jouw Smart City. Beter inzicht geeft een beter groenbeleid.

Lees meer

Aquafin beheert zijn assets zo helder als water

Het Belgische Aquafin NV is verantwoordelijk voor de prefinanciering, de uitbouw en het beheer van infrastructuur voor waterzuivering in het Vlaamse gewest. Onder deze waterzuiveringsinfrastructuur vallen rioolwaterzuiveringsinstallaties, pompstations, collectoren en riolen. Aquafin wenst al deze assets digitaal en beter te beheren.

Lees meer

Het belang van BIM voor Agentschap Wegen en Verkeer

Wereldwijd is het gebruik van BIM in infrastructuurprojecten in opmars. Het belang van BIM zal alleen maar toenemen in de toekomst en Agentschap  Wegen en Verkeer (AWV) wil hier een richtinggevende rol in spelen.

Lees meer

Geo platform “Mind Your Territory” voor provincie Luik

Om de socio-economische besluitvorming in de provincie Luik te bevorderen wordt een nieuw platform voor gegevensuitwisseling en -visualisatie ontwikkeld van socio-economische datasets: ‘Mind Your Territory’.

Lees meer

Modern assetbeheer bij de Haven van Antwerpen met GIS

Als wereldspeler is de Haven van Antwerpen altijd op zoek naar vernieuwing en innovatie, en dat is voor het gebruik van GIS niet anders.

Lees meer

Duurzaam oogsten dankzij WatchItGrow

WatchItGrow, ontwikkeld door VITO in samenwerking met GEO Solutions, is een online informatieplatform waarmee landbouwers hun percelen efficiënt en digitaal kunnen monitoren.

Lees meer

Woningpas Vlaanderen, gratis digitaal paspoort van jouw woning

De woningpas is een gratis digitaal paspoort van de woning dat eind 2018 werd gelanceerd en op termijn beschikbaar zal zijn voor elke woning/appartement in Vlaanderen. 

Lees meer

Belgische spoorwegen helemaal in kaart

Infrabel staat als beheerder van de Belgische spoorwegen in voor het onderhoud, modernisering en uitbreiding van het spoorwegennet. Locatie is voor hen essentieel.

Lees meer

Air Liquide houdt zijn pijpleidingen op orde

Het transport van gassen via pijpleidingen is geen sinecure. De buurt rond een pijpleiding moet vrij zijn van bomen en andere structuren om breuken te voorkomen. Maar hoe beheer je meer dan 2225 kilometer pijpleiding? Locatiedata zijn de sleutel.

Lees meer

Geoportaal brengt ons Onroerend Erfgoed in kaart

Een schat aan informatie is beschikbaar over ons onroerend erfgoed. In het kader van ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’ gaat de Vlaamse overheid een pittig engagement aan: het digitaal beschikbaar maken van deze data voor iedereen.

Lees meer

GIS in evolutie bij ArcelorMittal

Een industriereus zoals ArcelorMittal heeft een uitgebreide set aan GIS-applicaties die niet allemaal even future proof zijn. Ook de noden veranderen. Hoe ga je hiermee om?

Lees meer

Vernieuwd Geopunt voor Digitaal Vlaanderen

Geopunt is het geoportaal van de Vlaamse Overheid dat alle beschikbare, locatiegebonden informatie binnen de Vlaamse overheid op een plaats bundelt en publiek beschikbaar stelt. Geo Solutions tekende mee de roadmap uit voor vernieuwing.

Lees meer
Privacy Policy |Cookies